د بیسبال پیل / بالټ

څريدل د ټول
 • 3.5GAL BASEBALL PAIL WITH LID

  3.5 ALALG B BIT B. .ALAL PA P L. .ID......

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د ټاپيډ ډیزاین د کانټینر ځړولو لپاره اجازه ورکوي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا
  د ګرمۍ لیږد

 • 5GAL BASEBALL PAIL WITH LID

  د پوټکي سره د 5 ګل باسیل پایل

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د ټاپيډ ډیزاین د کانټینر ځړولو لپاره اجازه ورکوي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا
  د ګرمۍ لیږد

 • 6GAL BASEBALL PAIL WITH LID

  د GIDIT GG. 6G .G B. BA .AL P AA P..

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د ټاپيډ ډیزاین د کانټینر ځړولو لپاره اجازه ورکوي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا

 • 6.5GAL BASTBALL PAIL WITH LID

  د IDID IT G IT. 6 6... B B B. P P P P...

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د ټاپيډ ډیزاین د کانټینر ځړولو لپاره اجازه ورکوي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا