بریښنایی پسټ کولی شی

څريدل د ټول
 • 610ML ELECTRONIC PASTE CAN

  د 610ML بریښنایی پاسټ کین کولی شي

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا

 • 1100ML ELECTRONIC PASTE CAN

  د 1100ML بریښنایی پاسټ کین کولی شي

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا

 • 1200ML ELECTRONIC PASTE CAN

  د 1200ML بریښنایی پاسټ کین کولی شي

  د اوږدوالي قد د ډکولو او کیپ کولو پرمهال سپیلج کموي
  پالش شوې سطح ښکلې ب providesه وړاندې کوي
  د پیاوړې قوې د کانټینر ب maintainه ساتي
  د مناسب توکیو او فریزر مطابقت سره د 190 F پورې د تودوخې وړتیا